VEJLEDNING I PDF ONLINEHYPNOSEN

VEJLEDNING MED DET I HAR BRUG FOR AT VIDE FØR, UNDER OG EFTER BEHANDLINGEN.

Her kan du se eller hente den gennerelle vejledning i PDF.

Du kan kort sagt i den se og hente det du har brug for at vide her.

Denne vejledning er fælles for børne-  og voksenklienter